Doorzoek de website


Contact

Kamerkoor Arti Vocali

0597-593552 (voorzitter)

E-mail: secretariaat@artivocali.nl

Donateurs

Mocht u Kamerkoor Arti Vocali financieel willen ondersteunen dan kunt u zich als donateur aanmelden bij onze penningmeester of secretaris. De contactgegevens staan aan de linkerzijde van het scherm.
Dankzij de steun van donateurs kan Kamerkoor Arti Vocali de contributie voor koorleden en de prijzen voor concertkaartjes behapbaar houden. Ook maken donateurs mogelijk dat Kamerkoor Arti Vocali professionele musici kan inhuren.

Daarom worden donaties altijd zeer gewaardeerd.

Lees

 

U kunt kiezen uit drie donateurstypen:

 

 Sopraan-donateur  (€ 15,- per jaar)

 

 

    Alt-donateur (€ 50,- per jaar)
    - Eén vrijkaart per concert*

 

 

     Bas-donateur (€ 80,- per jaar)
  - Twee vrijkaarten per concert*

 

 

  Een losse gift is ook altijd mogelijk.

 

In de e-mail vermeldt u:
▪ uw naam;
▪ adres;
▪ telefoonnummer;
▪ het donateurstype.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening IBAN-nummer: NL88RABO0351719598 t.n.v. Kamerkoor Arti Vocali,  tav. Penningmeester A. Meijer-Komdeur  onder vermelding van 'donateursbijdrage'. U ontvangt voorafgaand aan de concerten van ons een brief.

Dank voor uw steun!

*U ontvangt alleen een vrijkaart als het concert door Kamerkoor Arti Vocali wordt georganiseerd. Wanneer Kamerkoor Arti Vocali wordt ingehuurd door een ander muziekgezelschap, kan Kamerkoor Arti Vocali geen vrijkaarten verstrekken.